. . . . . تمامی حقوق مادی و معنوی مربوط به گروه مان هنر آرمانی میباشد و استفاده از آن به هر نحو پیگرد قانونی دارد . . . . .